Alzheimerova choroba v kostce

Napsal Blog.mudrdvranova.cz (») v pátek 5. 5. 2017 v kategorii Zdraví, přečteno: 744×
images-12.jpg

Alzheimerova choroba je nemocí, která se rozvíjí pozvolna, a je onemocněním zejména středního a vyššího věku. Jde o chronickou a progresivní nemoc nervové soustavy charakterizovanou degenerací a zánikem neuronů. Alzheimerova choroba je v současné době nejčastější příčinou demence dospělé populace. Základním rizikovým faktorem je věk – pravděpodobnost vzniku a rozvoje Alzheimerovy nemoci stoupá zejména u starších 65 let, u populace nad 85 let věku se riziko vzniku choroby ještě více zvyšuje. Rozvoj choroby před 65. rokem věku je rovněž možný, ale z celkové skupiny nemocných Alzheimerovou nemocí je zastoupen mnohem méně než u osob starších 65 let. Dalším významným rizikovým faktorem je přítomnost Apolipoproteinu E4, který se podílí na tvorbě β-amyloidu, jenž se ukládá v mozkové tkáni, vytváří plaky, kde dochází k degeneraci a zániku neuronů a jejich spojení. Dále lze zmínit nižší vzdělání, poranění hlavy se ztrátou paměti v osobní anamnéze, metabolický syndrom, genetický faktor, nedostatečnou výživu, deprese. U Alzheimerovy nemoci dochází k poruše produkce hned několik neurotransmiterů – zejména acetylcholinu, ale také serotoninu, GABA, noradrenalinu, glutamátu.

Klinicky lze u Alzheimerovy nemoci sledovat poškození paměti, poruchu tvorby slov a řečového projevu, zhoršení prostorové orientace, porušení schopnosti provádění složitějších pohybů, ztrátu schopnosti rozpoznávání, neschopnost řešit vzniklý problém, změnu chování a osobnostních rysů, emoční poruchy, psychotické projevy, poruchy chůze a cyklu spánek-bdění, inkontinenci, svalové záškuby – dle fáze onemocnění. 

U Alzheimerovy nemoci rozlišujeme 3 stadia dle závažnosti ztráty paměti a soběstačnosti, kdy nejvyšší stadium je poznamenáno téměř úplnou ztrátou paměti s minimální výbavností neúplných informací, pacient není schopen poznat ani své blízké, je absolutně nesoběstačný.

 

Schéma - příznaky, patologie, diagnostika

Photostudio-1494054571605

Jak komunikovat s nemocným Alzheimerovou chorobou?

-          Klidný nejlépe stále stejný tón hlasu

-          Vlídnost

-          Oznamujte = neptejte se

-          V případě nutnosti odvádějte pozornost, rozptylujte nemocného

-          Komunikaci přizpůsobte vnímavosti nemocného

-          Dle stavu postiženého plánujte činnost, kterou bude nemocný provádět (jednoduché pomocné                  činnosti, cviky, procházky aj.)

-          Uvědomte si, že realita je mnohdy pro nemocného cizí pojem

-          Jednejte jako s dítětem („výchovný“ přístup – nutno přizpůsobit fázi postižení)

-          Pokud nemocný na něčem (myšlenka, postoj, vzpomínka aj.) vysloveně trvá, nevyvracejte mu to

Diagnostické testy (základní, možno provést před odborným vyšetřením):

-          Bludiště

-          Hodiny – nakreslení hodin se zobrazením určitého času – kontrola polohy ručiček

-          Hledání 1 písmene v souboru jiných písmen

-          Možno využít i IQ testy

-          Doplňování obrazců

-          Dotaz na směnu peněz (rozměnění bankovek určité hodnoty na počet bankovek a mincí)

-          Určení smyslu slov, profesí, názvů apod.

-          Sepsání 5 a více druhů stromů, ovoce, zeleniny, jídel, psů, koček, měst aj.

-          Pojmenování předmětů dle předložených obrázků

-          Zařazení ročních období do měsíců – začátek? konec?

-          Testování abecedy – řazení písmen

-          Skládání slov, větná spojení, hrátky s rodným jazykem

Vhodná specializovaná péče:

-          Metody mozkové regenerace

-          Stimulační terapie (vjemy, doteky)

-          Vzpomínková léčba – důraz na příjemné pocity

-          Muzikoterapie

-          Canisterapie

-          Rehabilitační techniky

-          Edukační techniky

-          Sociální služby

Terapie ve smyslu vyléčení v současnosti není dostupná, lze jen mírnit progresi onemocnění. 


Komentování tohoto článku je vypnuto.